Deze website is door de redactie van open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl met veel zorg samengesteld. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl op enige wijze de voorbeeld open sollicitatiebrieven te kopiëren, reproduceren, publiceren, laden, verzenden, over te dragen of te distribueren.

De voorbeeld open sollicitatiebrief mag alleen voor eigen gebruik gebruikt worden. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt open sollicitatiebrief-voorbeeld.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. Alle content en ontwerpen zijn en blijven in eigendom van open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl

Elke dag proberen wij onze website te verbeteren. Open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl kan niet de garantie geven dat alle open sollicitatiebrieven foutloos geschreven zijn en/ of de website ononderbroken functioneert.

Wij doen er alles aan om onze diensten te verbeteren echter u blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van onze website.

Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,

Redactie open sollicitatiebrief-voorbeelden.nl