Als je een open sollicitatiebrief schrijft dan moet je er ook een CV bij meesturen.
Een CV ( is de afkorting van Curriculum Vitae) is een document waarin een kort overzicht staat van je personalia, talen, opleidingen, werkervaring, cursussen, referenties en capaciteiten.

Een professioneel CV maken is bijna net zo belangrijk dan de open

sollicitatiebrief die je gaat schrijven.
Een goed geschreven CV kan er voor zorgen dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Zorgt ervoor dat je Curriculum Vitae er professioneel uit ziet en dat er geen spelfouten in staan.
Daarnaast moet je er voor zorgen dat alle belangrijke informatie in de CV staan.
Hieronder vindt u een korte opsomming wat er in een CV moet staan.

Persoonsgegevens ( Personalia)

• Voor- en achternaam
• Adres + woonplaatsCV Maken
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum en plaats waar je geboren bent
• Je geslacht
• Je burgerlijke staat
• Je nationaliteit
• Bezit van een rijbewijs (welke?)
• Een foto van jezelf
• Je LinkedIn-account

Opleidingen
Onder dit kopje vermeld je je opleidingen die je gevolgd hebt. Noem de naam van de opleiding, wanneer heb je deze gevolgd en/of je een diploma hebt gehaald.
De volgorde is belangrijk. Je begint met de meest recente en je eindigt met de minst recente opleidingen. Ook opleidingen die je niet afgemaakt hebt kan je meenemen in je CV

Werkervaring
Onder dit kopje vermeld je je werkervaring vanaf het begin dat je bent gaan werken.
Noem de naam van het bedrijf, hoelang heb je er gewerkt en wat voor functie heb je gehad?
Vertel in kort wat jou taken waren en wat je bereikt hebt.
Ook hier is de volgorde belangrijk. Je begint met de meest recente en je eindigt met de minst recente werkervaring. Ook je stage mag je als werkervaring benoemen

Overige
Om je CV compleet te maken kan je ook je deze ook aanvullen met:
• Hobby’s
• Talen die je beheerst
• Interesses
• Vaardigheden
• Nevenactiviteiten
• Persoonlijke eigenschappen
• Referenties

Op dit moment zijn er veel website op het internet te vinden waar je snel en tegen lage kosten professionele CV kan laten maken. Deze websites kan je vinden op het internet als je CV maken zoekt bij Google.

Advertentietip